πολυαδενωμάτωση


πολυαδενωμάτωση
η, Ν
ιατρ. ανάπτυξη πολλαπλών αδενωμάτων σε όργανα πλούσια σε αδενικό ιστό όπως είναι λ.χ. ο στόμαχος ή το παχύ έντερο.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.